Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

Studier visar att en majoritet av trafikolyckorna orsakas av förarens misstag. För att komma ett steg närmare visionen om olycksfri körning behövs aktiva stödsystem som hjälper föraren att utföra rutinmässiga åtgärder. I takt med att dessa system implementeras och förfinas kan de ta över en allt större del av körningen och så småningom användas för att realisera helt självkörande bilar.

Redan idag finns tvingande regler på EU-nivå och strängare Euro NCAP kriterier tvingar biltillverkarna att installera aktiva säkerhets- och förarassistanssystem i olika forddonsklasser. Här är några exempel:

FAS_Beispiele_02_140612_E

Tillförlitlig uppfattning om bilens omgivning och körsituationen är grundläggande för dessa system. Omgivningsinformation som nyttjas av många av dagens hjälpsystem kommer från sensorer som radar, lidar, kamera, och ultraljudssensorer.

I framtiden kommer systemen att kunna tolka mer komplexa trafiksituationer och ha större frihet att ingripa i körningen. De kommer inte bara behöva fånga bilens närmaste omgivning utan också områden längre bort. Ett koncept för att uppnå detta bygger på att förutsäga vägdata, s.k. ”electronic horizon”, som härrör från digitala vägkartor tillsammans med aktuell fordonsposition och färdriktning. I ett annat tillvägagångssätt, Car2x, kommunicerar fordon med varandra och infrastrukturen såsom trafikljus, vägskyltar mm.

FAS_Sensoren-GPS-Grafik_02_100301.ai

dSPACE är medlem i ADASIS Forum och CAR 2 CAR Communication Consortium som definierar standarder för ”electric horizon” och för trådlös kommunikation via den WLAN-härledda standarden IEEE 802.11p.

Hur kan då kostnaden för att utveckla ADAS-funktioner hållas till hanterbara nivåer – trots ökande kundförväntningar och ständigt ökade säkerhetskrav?

Lösningen är att använda en välkoordinerad verktygskedja för utveckling av multisensor-applikationer, funktionsutveckling, automatgenererad produktionskod och simulering där välmatchade verktyg kompleterar varandra genom hela utvecklingsprocessesen. Med en verktygskedja från dSPACE så kan stora besparingar göras i form av tid och samtidigt säkerställa hög mjukvarukvalitet.

dSPACE erbjuder många verktyg speciellt inriktade mot ADAS-funktioner. Några exempel är en testmiljö för att utvärdera Euro NCAP-tester genom simulering, SimulinkⓇ-blocksets för att kommunicera en ”electronic horizon” och V2X-kommunikation och inte minst RTMaps – ett verktyg för att snabbt utveckla ADAS-funktioner och koordinera in- och uppspelning av data.

Relaterade produkter: Advanced Driver Assistance Systems (ADAS)

 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

  VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller. Modellintegraring VEOS stödjer import, hopkoppling… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • TargetLink

  TargetLink är en mjukvara som genererar produktionskod (C-kod) direkt från den grafiska utvecklingsmiljön i MATLAB®/Simulink®/Stateflow. Att på ett enkelt sätt kunna generera högkvalitativ produktionskod från modeller är ett värdefullt och användbart verktyg inom modellbaserad utveckling eftersom modellerna i ett tidigt skede kan testas och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SCALEXIO

  SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Automotive Simulation Models (ASM)

  Automotive Simulation Models (ASM) är en stor samling av Simulink®-modeller och tillbehör för simulering av förbränningsmotorer, fordonsdynamik, elektriska komponenter och trafiksituationer. Modellerna är modulärt uppbyggda på ett logiskt sätt, och ingen funktionalitet är dolt av s-funktioner i modellen. Det är… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ControlDesk

  ControlDesk är programmvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroLabBox

  MicroLabBox (MLBX) är ett kompakt och högpresterande utvecklingsystem som passar perfekt för funktionsutveckling i labbet. Den kan användas för att snabbt och enkelt sätta upp t ex regler-, test- eller mätapplikationer så att de kan utvecklas och utvärderas. Eftersom MicroLabBox har över 100… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroAutoBox

  MicroAutoBox (MABX) är ett komplett högpresenterande real-tidssystem som inkluderar både processor (Power PC) och I/O (AD, DA, CAN, Digital I/O mm.).  Den är utmärkt för snabb prototyping av funktionalitet, och kan fungera som en ECU under utveckling av ECU-beroende applikationer. Några… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MotionDesk

  MotionDesk är ett visualiseringsverktyg som ger ut visuell feedback av Hardware-in-the-loop (HIL) simulering i realtid. Verktyget visualiserar simuleringar i virtuella 3-D-omgivningar som noggrant representerar simuleringsscenariona. Exempel på olika simuleringar som kan vara bra att visualisera är olika trafikscenarier som t… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform
 • TargetLink
 • SCALEXIO
 • Automotive Simulation Models (ASM)
 • AutomationDesk
 • ControlDesk
 • MicroLabBox
 • MicroAutoBox
 • MotionDesk

Ställ en produktfråga om:

Ditt meddelande

Ditt namn

Din epost (*)

Meny