ASAM XIL API

ASAM XIL API är en standard för kommunikation mellan testautomatiseringsverktyg och testplattform. Det frikopplar mjukvaran från reella och virtuella test system. Detta förenklar möjligheterna att återanvända testfall i olika testmiljöer. Standarden stödjer testplattformar i alla utvecklings- och testfaser:

  • Model-In-the-Loop (MIL)
  • Software-In-the-Loop (SIL)
  • Processor-In-the-Loop (PIL)
  • Hardware-In-the-Loop (HIL)

dSPACE produkter kan användas i alla faser under processen och verkar som både XIL API-server och XIL API-klient. Klienten (ex. AutomationDesk, ControlDesk) fjärrstyr servern (ex. dSPACE SCALEXIO, dSPACE VEOS).

Standarden består av fem portar:

  • MAPort, Model access port ger läs- och skrivmöjligheter för signaler och parametrar i simuleringsmodellen
  • DiagPort (stöds ej idag av dSPACE), Diagnostic port läser direkt data från diagnosfunktionalliteten på ECUn
  • ECUPort (ECUMPort, ECUCPort)(stöds ej idag av dSPACE), ECU measurement port ger läsmöjligeter av mätbara variabler. ECU calibration port används för kalibrering.
  • EESPort, Electrical Error Simulation port styr felinjiceringshårdvaran. Den stödjer flera typer av elektriska fel (ex. kortslutning)
  • NetworkPort(Stöds ej av dSPACE idag), Network port används idag för att kommunicera via ett CAN-nätverk, för framtiden planeras även stöd för bl.a. FlexRay

ASAM (Association for Standardisation of Automation and Measuring Systems) grundades 1998 och dSPACE har varit en aktiv medlem sedan dess.

Menu