Flygsystem

Flygindustrin fortsätter att öka kraven på morgondagens flygplan när det gäller bränsleförbrukning, buller, räckvidd och ekonomisk effektivitet. Ovanpå allt detta måste utvecklare och tillverkare följa mycket strikta standarder och normer.

För att möta dessa utmaningar drivs ett banbrytande utvecklingsarbete inom många olika områden. Under hela utvecklingsprocessen av elektroniska styrsystem spelar system från dSPACE en viktig roll, vilket ger ingenjörer de verktyg de behöver för att ställa upp högpresterande utvecklingsmiljöer.

Användningsområden

I morgondagens flygplan kommer fler och fler elektriska och elektroniska system att ersätta de nuvarande mekaniska systemen. Ett skäl till detta är viktminskning, vilket sänker den totala bränsleförbrukningen. Andra orsaker inkluderar ökad tillförlitlighet och enklare underhåll. Det faktum att mer komplexa flygsystem nätverkas tillsammans måste också beaktas.
Oavsett hur unikt användningsområdet är så kan hårdvara och mjukvara från dSPACE användas för de nödvändiga utvecklings- och testuppgifterna, oavsett om det gäller enskilda elektroniska komponenter, eller komplexa nätverkade system ombord.

Flygkropp

Moderna flygplansskrov – som består av komponenter som kontrollytor, landningsklaffar, lister, landningsställ, mm – innehåller fler och fler elektriska komponenter, medans andelen mekaniska och hydrauliska / pneumatiska komponenter minskar. Till exempel kommer styrda komponenter  i framtiden att aktiveras av elektriska eller elektrohydrauliska ställdon i stället för med hjälp av hydrauliska. Vid utveckling av dessa system är tester i testbänkar viktiga för att göra realistiska tester i alla tänkbara flygsituationer. System från dSPACE spelar en central roll i detta sammanhang, till exempel för att beräkna modeller för att i realtid simulera olika manövrer.

Flygplansmotorer

Morgondagens flygmotorer möter höga krav. De måste vara tystare, mer ekonomiskt effektiva och mer miljövänliga samtidigt som de ska uppfylla ökande prestandakrav. För att nå detta mål behöver motortillverkare utforska nya strategier för många olika områden. Varje motor måste passera speciella tester under utvecklingen, och för godkännande av luftfartsmyndigheterna, för att kontrollera att de är helt säkra och tillförlitliga. Dessa tester omfattar ett brett spektrum av olika aspekter, till exempel påverkan av kyla och värme, kontinuerlig drift, vibrationer och även fågelkollision.

Obemannade luftfartyg

Obemannade luftfartyg (UAV) införs på fler nya tillämpningsområden, inklusive övervaknings- och spaningsuppdrag i militära och civila uppdrag. En särskild utmaning är obemannad flygning i allmänt luftrum som också är ockuperat av ”normalt” bemannade trafikflygplan. För att möta denna utmaning är högpresterande övervakning av omgivningen och intelligenta styrprogram som verkar i realtid absoluta nödvändigheter. System från dSPACE  är värdefulla verktyg för att utveckla sådana system: för intrikata uppgifter som att behandla sensordata i realtid under själva flygningen, eller för att testa systemen ombord under virtuella provflygningar i laboratorium.

Relaterade produkter: Flygsystem

 • SCALEXIO

  SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroLabBox

  MicroLabBox (MLBX) är ett kompakt och högpresterande utvecklingsystem som passar perfekt för funktionsutveckling i labbet. Den kan användas för att snabbt och enkelt sätta upp t ex regler-, test- eller mätapplikationer så att de kan utvecklas och utvärderas. Eftersom MicroLabBox har över 100… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

  VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller. Modellintegraring VEOS stödjer import, hopkoppling… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SCALEXIO
 • MicroLabBox
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

Ställ en produktfråga om:

Ditt meddelande

Ditt namn

Din epost (*)

Kundcase

Meny