Medicinsk teknik

Styrsystemsutveckling för medicinska tillämpningar

Säker och snabb utveckling

Säkerhet och tillförlitlighet är de viktigaste prioriteringarna inom medicinsk teknik – och även en stor utmaning med den ökande komplexiteten som kommer med innovativa förfaranden och kombinationer av medicintekniska produkter. Lösningen kommer från tillförlitliga, sofistikerade utvecklingsverktyg, som stöder processen även när du minimerar tidsåtgången och kostnaden för dina projekt.
dSPACE produkter gör det möjligt för tillverkare av elektroniska kontroll- och styrenheter att dramatiskt minska sina kostnader och utvecklingstider , och systematiskt öka sin produktivitet.

medical

Verktyg med år av framgång i medicinteknisk utveckling

dSPACE produkter har på flera sätt visat sig vara värdefulla verktyg inom medicinsk teknik. De har under många år även spelat en stor roll inom fordons- och flygindustrin, liksom i mekatroniska projekt i andra industriella och akademiska områden.

Från tidig idé till volymproduktion

dSPACE verktyg stödjer alla stadier av modellbaserad utveckling genom att integrera MATLAB® / Simulink®:

 • Utformning av medicinteknisk utrustning: Att använda dSPACE off-the-shelf-hårdvarukomponenter garanterar en effektiv utveckling av algoritmer och kontrollfunktioner. Medicintekniska produkter kan valideras i ett tidigt skede utan dyr och tidskrävande intern utveckling.
 • Automatisk kodgenerering: Produktionskod genereras direkt från dina verifierade funktionsmodeller utan manuell programmering. Detta säkerställer att modell och kod stämmer överens. Olika simuleringsalternativ stöder verifieringsprocessen – från modellnivå tidigt i utvecklingsprocessen, fram till den slutgiltiga koden.
 • Tester av medicinteknisk utrustning: Enstaka programvarufunktioner eller hela medicintekniska produkter testas automatiskt i en simulerad miljö med olika testscenarier.

Du kan använda dSPACE mjuk- och hårdvara för hela utvecklingsprocessen eller enskilda etapper. Oavsett vad du väljer att göra så kommer verktygen att ha en verklig inverkan på effektiviteten i ditt projekt. Kontakta oss för mer information.

Relaterade produkter: Medicinsk teknik

 • MicroLabBox

  MicroLabBox (MLBX) är ett kompakt och högpresterande utvecklingsystem som passar perfekt för funktionsutveckling i labbet. Den kan användas för att snabbt och enkelt sätta upp t ex regler-, test- eller mätapplikationer så att de kan utvecklas och utvärderas. Eftersom MicroLabBox har över 100… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Interface (RTI)

  Real-Time Interface (RTI) är ett blockset för Simulink®/Stateflow som ger access till I/O på hårdvarukort. Varje signal i modellen som ska fungera som in- eller utport på hårdvarukortet kopplas till ett block från RTI-biblioteket. RTI fungerar som ett tillägg för… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ControlDesk

  ControlDesk är programmvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SCALEXIO

  SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ConfigurationDesk

  ConfigurationDesk är ett verktyg för grafisk konfigurering av hårdvaran hos SCALEXIO-system. En HIL-applikation består alltid av minst två separata delar, dels en beteendemodell och dels en I/O modell. Normalt används ett och samma verktyg för att konfigurera både beteende- och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroLabBox
 • Real-Time Interface (RTI)
 • ControlDesk
 • SCALEXIO
 • ConfigurationDesk

Ställ en produktfråga om:

Ditt meddelande

Ditt namn

Din epost (*)

Meny