AutomationDesk

AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om programmering. Automatiserade tester kan utföras både vid tidig funktionsverifiering och vid Hardware-in-the-loop (HIL) testning.

AutomationDesk innehåller ett stort bibliotek av grundläggande funktioner som används för att implementera testfall. Biblioteken innehåller fördefinierade funktioner för att enkelt kunna läsa och skriva till t ex en HIL-simulator, en Failure Insertion Unit (FIU) eller verktyg som kan hantera kalibrering, mätning och diagnostisering av hårdvaran där testfallen körs. Ett exempel på det sistnämnda verktyget är ControlDesk.

AutomationDesk stödjer standarder som bland annat ASAM, HIL API och XIL API. Det finns även interface för att kommunicera med t ex ModelDesk eller tredjepartsverktyg.

Testerna som utvecklas i AutomationDesk går att återanvända, och verktyget genererar automatiskt kategoriserade testrapporter. Detta ger möjlighet att spara mycket tid inom testutveckling.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Relaterade produkter: AutomationDesk

 • ControlDesk

  ControlDesk är programmvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SYNECT

  SYNECT är ett datahanterings- och samarbetsverktyg med särskilt fokus på modellbaserad utveckling och ECU-testning. Verktyget hjälper till med hantering av modeller, signaler, parametrar, tester, testresultat osv. Dessutom hanteras alla beroenden, versioner och varianter, och de underliggande kraven genom hela utvecklingsprocessen. Ett… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ControlDesk
 • SYNECT

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny