BTC EmbeddedSpecifier

BTC EmbeddedSpecifier® är ett mjukvaruverktyg som används för att skapa och hantera semi-formella och formella krav av alla sorter. Oformella textbaserade krav kan steg för steg på ett intuitivt sätt transformeras så att en formell specifikation skapas som är läsbar av datorer. Denna av maskiner läsbara specifikation kan användas för fullständig automatiserad och formell verifikation, vilket rekommenderas av automotivestandarden ISO 26262. Verktyget kan automatiskt generera testfall utifrån användardefinierade krav.

BTC EmbeddedSpecifier® kan kopplas direkt till kravhanteringsprogram som t ex DOORS eller PTC Integrity vilket garanterar spårbarhet mellan informella och formella kravspecifikationer då de länkas.

Det är möjligt att generera och exportera fristående kravobservatörer för alla sorts testmiljöer, exempelvis VEOS eller HIL-system från dSPACE.

Ställ en produktfråga Läs mer hos BTC

Relaterade produkter: BTC EmbeddedSpecifier

 • BTC EmbeddedTester

  BTC EmbeddedTester® är ett verktyg för fullt automatiserad back-to-back-testning mellan Simulink®/TargetLink-modeller och produktionskod. Verktyget har stöd för ISO26262. BTE EmbeddedTester® är baserat på så kallad model checking-teknologi. Denna teknologi garanterar att de kortaste och minsta antalet testfall som täcker de… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SCALEXIO

  SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

  VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller. Modellintegraring VEOS stödjer import, hopkoppling… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • BTC EmbeddedTester
 • AutomationDesk
 • SCALEXIO
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny