BTC EmbeddedTester

BTC EmbeddedTester® är ett verktyg för fullt automatiserad back-to-back-testning mellan Simulink®/TargetLink-modeller och produktionskod. Verktyget har stöd för ISO26262. BTE EmbeddedTester® är baserat på så kallad model checking-teknologi. Denna teknologi garanterar att de kortaste och minsta antalet testfall som täcker de önskade målen blir hittade. Dessutom sker en dynamisk analys som visar vilka mål som inte är nåbara. Detta gör det möjligt att automatiskt detektera död kod och att visa att kritiska situationer som t ex division med noll eller överträdelse av numeriska gränser inte kan ske. Ett verktyg som BTC EmbeddedTester® kan alltså spara mycket tid i en utvärderingsprocess. Vid exekvering av testfall finns automatiserad rapportgenerering.

Eftersom BTC EmbeddedTester® har en sömlös integration med Simulink®/TargetLink, är det möjligt att exekvera alla testfall på alla exekveringsnivåer som t ex MIL, SIL och PIL. Förutom back-to-back-testning mellan modell och produktionskod stödjer verktyget även användarfall som exempelvis regressionstest mellan olika modell- och kodversioner, och även automatisk validering vid en uppgradering av nya verktygsversioner (exempelvis Matlab eller TargetLink).

Ställ en produktfråga Läs mer hos BTC

Relaterade produkter: BTC EmbeddedTester

 • BTC EmbeddedSpecifier

  BTC EmbeddedSpecifier® är ett mjukvaruverktyg som används för att skapa och hantera semi-formella och formella krav av alla sorter. Oformella textbaserade krav kan steg för steg på ett intuitivt sätt transformeras så att en formell specifikation skapas som är läsbar av datorer. Denna… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • BTC EmbeddedSpecifier
 • AutomationDesk

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny