ControlDesk

ControlDesk är programmvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras i realtid. Instrumentpaneler kan designas av användaren och byggs enkelt upp med drag-and-drop-teknik. I/O-portar från dSPACE-hårdvarukort kan kommas åt genom att använda RTI-block i Simulink®-modellen som simuleras.

Utöver möjligheten att användas mot dSPACE-hårdvara kan ControlDesk användas för kalibrera, mäta och diagnostisera ECU:er via standardiserade kalibreringsprotokoll såsom CCP, XCP och ODX. Det är också möjligt att ansluta direkt till kommunikationsbussar för att få full överblick och kontroll över dem. I ControlDesk finns det också funktionalitet för att behandla mätdata för att utvärdera applikationer och modeller.

Ett verktyg som ControlDesk har en väldigt bred användningsfront, och kan användas i allt från utveckling av funktionalitet på modellnivå till att övervaka och styra simulering av den kompletta applikationen på målhårdvaran.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Relaterade produkter: ControlDesk

 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Bus Manager

  Bus Manager är ett centralt verktyg för busskommunikation i simuleringar. Det kan exempelvis användas för restbussimulering och för att implementera busskommunikation i realtidsapplikationer på SCALEXIO-system. Det stödjer en rad olika kommunikationsbussar, exempelvis LIN, CAN och CAN FD, och kan arbeta med… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ConfigurationDesk

  ConfigurationDesk är ett verktyg för grafisk konfigurering av hårdvaran hos SCALEXIO-system. En HIL-applikation består alltid av minst två separata delar, dels en beteendemodell och dels en I/O modell. Normalt används ett och samma verktyg för att konfigurera både beteende- och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Interface (RTI)

  Real-Time Interface (RTI) är ett blockset för Simulink®/Stateflow som ger access till I/O på hårdvarukort. Varje signal i modellen som ska fungera som in- eller utport på hårdvarukortet kopplas till ett block från RTI-biblioteket. RTI fungerar som ett tillägg för… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Testing

  Real-Time Testing (RTT) är ett verktyg för att exekvera tester baserade på Pythonscript direkt på realtidsplattformen. Det är möjligt att automatisera testerna, och köra dem synkront med simuleringsmodellen. Eftersom testerna från Real-Time Testing körs direkt på t ex Hardware-in-the-loop (HIL) hårdvaran… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

  VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller. Modellintegraring VEOS stödjer import, hopkoppling… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroAutoBox

  MicroAutoBox (MABX) är ett komplett högpresenterande real-tidssystem som inkluderar både processor (Power PC) och I/O (AD, DA, CAN, Digital I/O mm.).  Den är utmärkt för snabb prototyping av funktionalitet, och kan fungera som en ECU under utveckling av ECU-beroende applikationer. Några… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroLabBox

  MicroLabBox (MLBX) är ett kompakt och högpresterande utvecklingsystem som passar perfekt för funktionsutveckling i labbet. Den kan användas för att snabbt och enkelt sätta upp t ex regler-, test- eller mätapplikationer så att de kan utvecklas och utvärderas. Eftersom MicroLabBox har över 100… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk
 • Bus Manager
 • ConfigurationDesk
 • Real-Time Interface (RTI)
 • Real-Time Testing
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform
 • MicroAutoBox
 • MicroLabBox

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny