Model Compare

Model Compare är ett verktyg som kan jämföra två olika modeller, vilket kan användas för att upptäcka förändringar från en tidigare version av modellen. Verktyget fungerar med Simulink®/Stateflow-modeller och även TargetLink-modeller som innehåller extra information inför kodgenereringen. Även mycket stora modeller kan bli jämförda inom bara ett par minuter.

Vid en jämförelse i Model Compare visualiseras skillnader grafiskt, dels i en lista och dels direkt i modellerna som visas sida vid sida. Då en jämförelserapport genereras finns konfigurerbara inställningar. Exempelvis finns det flexibla filterfunktioner för att kunna filtrera ut de skillnader som är intressanta, och låta eventuella oviktiga skillnader som t ex skillnader i layouten bli ignorerade.

Då en skillnad blir upptäckt i Model Compare kan den förflyttas från den ena modellen till den andra, vilket är bra då flera modeller ska slås ihop. Detta sätt att slå ihop modeller innebär mindre risk att något blir fel än om förändringarna hade flyttats manuellt. Model Compare håller hela tiden reda på de mest aktuella förändringarna, vilket ger full överblick då förändringar förflyttas mellan modeller.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Ställ en produktfråga om:

    Ditt meddelande

    Ditt namn

    Din epost (*)

    Meny