Model Examiner (MXAM DRIVE)

Model Examiner (MXAM DRIVE)® tillhandahåller ett snabbt och tillförlitligt sätt att verifiera modellers överensstämmelse med riktlinjer för Simulink®/Stateflow och TargetLink. Riktlinjerna kan vara allt från etablerade och välkända standarder till implementerade riktlinjer som är specifika för användarens företag. Då egna riktlinjer ska implementeras av användaren finns ett väldokumenterat och öppet API.

Med hjälp av kraftfull dataflödes- och kontrollflödesanalys i Model Examiner analyseras modellens säkerhetskritiska egenskaper som t ex datatyper, skalning, randvärden, initiering av variabler och kompatibilitet av interface. Model Examnier kan vid avvikelse från riktlinjer rapportera och erbjuda förslag på hur modellen bör förändras för att efterfölja riktlinjerna.

Model Examiner kan undersöka överensstämmelse med kriterier och standarder enligt både ISO 26262 och MISRA® på modellnivå.

Ställ en produktfråga Läs mer hos MES

Relaterade produkter: Model Examiner (MXAM DRIVE)

 • TargetLink

  TargetLink är en mjukvara som genererar produktionskod (C-kod) direkt från den grafiska utvecklingsmiljön i MATLAB®/Simulink®/Stateflow. Att på ett enkelt sätt kunna generera högkvalitativ produktionskod från modeller är ett värdefullt och användbart verktyg inom modellbaserad utveckling eftersom modellerna i ett tidigt skede kan testas och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • BTC EmbeddedTester

  BTC EmbeddedTester® är ett verktyg för fullt automatiserad back-to-back-testning mellan Simulink®/TargetLink-modeller och produktionskod. Verktyget har stöd för ISO26262. BTE EmbeddedTester® är baserat på så kallad model checking-teknologi. Denna teknologi garanterar att de kortaste och minsta antalet testfall som täcker de… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • TargetLink
 • BTC EmbeddedTester

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny