ModelDesk

ModelDesk är ett grafiskt gränssnitt för parametrisering av modeller, handhavande av parameterset och simuleringar. Det är möjligt att behandla parameterset för både offline- och onlinesimuleringar, vilket gör det möjligt att använda verktyget i hela verktygskedjan (t ex i både MIL- och HIL-simuleringar). Automatisering via Pythonscript stöds.

Automotive Simulation Models (ASM) fungerar väl ihop med ModelDesk. Exempelvis finns grafisk parametrisering av motorer tillgängligt, där allt från antal cylindrar till injektionskartor kan parametriseras i det grafiska gränssnittet. Även elektriska komponenter som t ex elmotorer kan visas grafiskt och parametriseras. Ett exempel är en DC-motors inducerade spänning, som kan parametriseras genom tabell. Dessutom kan varenda cell i en batterimodell parametriseras fritt, där allt från nominell kapacitans till termiska effekter kan parametriseras.

I ModelDesk finns funktioner för att generera ett vägnät som användaren själv designar. Vägnätet kan användas för att t ex simulera advanced driver assistance systems (ADAS). Till vägnätet kan även trafik läggas till och parametriseras, så att olika trafikscenarion kan simuleras. Det finns också funktionalitet för att direkt i ModelDesk välja en manöver som en parametriserad fordonsmodell ska utföra.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Relaterade produkter: ModelDesk

 • Automotive Simulation Models (ASM)

  Automotive Simulation Models (ASM) är en stor samling av Simulink®-modeller och tillbehör för simulering av förbränningsmotorer, fordonsdynamik, elektriska komponenter och trafiksituationer. Modellerna är modulärt uppbyggda på ett logiskt sätt, och ingen funktionalitet är dolt av s-funktioner i modellen. Det är… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MotionDesk

  MotionDesk är ett visualiseringsverktyg som ger ut visuell feedback av Hardware-in-the-loop (HIL) simulering i realtid. Verktyget visualiserar simuleringar i virtuella 3-D-omgivningar som noggrant representerar simuleringsscenariona. Exempel på olika simuleringar som kan vara bra att visualisera är olika trafikscenarier som t… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

  VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller. Modellintegraring VEOS stödjer import, hopkoppling… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SCALEXIO

  SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Automotive Simulation Models (ASM)
 • MotionDesk
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform
 • SCALEXIO

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny