RapidPro

RapidPro är en kompakt, robust och modulär hårdvara för signalkonditionering, signalförstärkning och implementering av avancerat I/O. RapiPro är väl lämpat för inbyggnad i alla typer av fordon med batterimatning mellan +6…+60 V DC.

Signalkonditioneringen kan användas tillsammans med ett system för Rapid Control Prototyping (RCP) i det fall då signalnivåerna hos RCP-systemet (vilka ofta är vanliga logiknivåer) inte räcker till. Det kan exempelvis vara sensorer eller ställdon som kräver hög spänning eller ström för att fungera korrekt.

Hårdvaran passar att använda i allt från labb till att vara på plats i ett testfordon. Det finns dessutom olika varianter av RapidPro, och den kan skräddarsys för olika applikationer. Det finns stora möjligheter att bygga ut systemet för framtida behov.

För att konfigurera signalkonditioneringen i RapidPro används ConfigurationDesk, vilket är ett grafiskt verktyg som ger en bra överblick och full kontroll över hur systemet är konfigurerat.

Exempel på RapidPro moduler är:

 • Drivsteg, halvbryggor, H-bryggor samt synkroniserade transistorer för 3-fasstyrning
 • A/D omvandlare, för spännings- eller strömdrivande givare
Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Relaterade produkter: RapidPro

 • ConfigurationDesk

  ConfigurationDesk är ett verktyg för grafisk konfigurering av hårdvaran hos SCALEXIO-system. En HIL-applikation består alltid av minst två separata delar, dels en beteendemodell och dels en I/O modell. Normalt används ett och samma verktyg för att konfigurera både beteende- och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ControlDesk

  ControlDesk är programmvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MicroAutoBox

  MicroAutoBox (MABX) är ett komplett högpresenterande real-tidssystem som inkluderar både processor (Power PC) och I/O (AD, DA, CAN, Digital I/O mm.).  Den är utmärkt för snabb prototyping av funktionalitet, och kan fungera som en ECU under utveckling av ECU-beroende applikationer. Några… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Mid-Size Simulator

  dSPACE Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer låter dig testa din ECU i en virtuell miljö där t.ex. motor och fordon ersatts med matematiska modeller i Simulink®. Delar av miljön som är svåra att simulera eller som man vill inkludera i testerna kan… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Interface (RTI)

  Real-Time Interface (RTI) är ett blockset för Simulink®/Stateflow som ger access till I/O på hårdvarukort. Varje signal i modellen som ska fungera som in- eller utport på hårdvarukortet kopplas till ett block från RTI-biblioteket. RTI fungerar som ett tillägg för… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Testing

  Real-Time Testing (RTT) är ett verktyg för att exekvera tester baserade på Pythonscript direkt på realtidsplattformen. Det är möjligt att automatisera testerna, och köra dem synkront med simuleringsmodellen. Eftersom testerna från Real-Time Testing körs direkt på t ex Hardware-in-the-loop (HIL) hårdvaran… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ConfigurationDesk
 • ControlDesk
 • MicroAutoBox
 • Mid-Size Simulator
 • Real-Time Interface (RTI)
 • Real-Time Testing

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny