Real-Time Interface (RTI)

Real-Time Interface (RTI) är ett blockset för Simulink®/Stateflow som ger access till I/O på hårdvarukort. Varje signal i modellen som ska fungera som in- eller utport på hårdvarukortet kopplas till ett block från RTI-biblioteket. RTI fungerar som ett tillägg för Simulink Coder™ och när C-kod genereras från modellen genom ett enkelt kommando kan den exekveras på en realtidsplattform, där I/O blir specificerat enligt blocken från RTI. Varje I/O-block har en dialogruta där kanal och annan specifikation såsom parametrisering kan ställas in.

Utöver direktaccess till I/O kanaler finns även blocksets för kommunikationsprotokoll såsom CAN, FlexRay, LIN, SPI, mm. RTI fungerar för kontinuerliga, diskreta och multirate-system. Detta innebär att RTI kan användas för modeller i alla utvecklingssteg från Rapid Control Prototyping (RCP) till Hardware-in-the-loop (HIL).

Koden som genereras är högkvalitativ och användaren av RTI behöver inte ha någon djup kunskap om programmering eller kodstruktur. Detta innebär att en utvecklare av funktionalitet i Simulink®/Stateflow inte behöver ha programmeringskunskap för att kunna köra eller utvärdera sin modell på hårdvara.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Ställ en produktfråga om:

    Ditt meddelande

    Ditt namn

    Din epost (*)

    Meny