SYNECT

SYNECT är ett datahanterings- och samarbetsverktyg med särskilt fokus på modellbaserad utveckling och ECU-testning. Verktyget hjälper till med hantering av modeller, signaler, parametrar, tester, testresultat osv. Dessutom hanteras alla beroenden, versioner och varianter, och de underliggande kraven genom hela utvecklingsprocessen. Ett verktyg som SYNECT ger fullständig spårbarhet mellan krav, modeller, parametrar och testfall.

SYNECT har ett öppet API och integrerar nära med tekniska verktyg som AutomationDesk, TargetLink, Matlab®/Simulink® och verktyg för applikations- och produktlivscykelshantering (ALM och PLM). Stöd finns för relevanta standarder. Ett syfte med SYNECT är att ge sömlös dataöverföring mellan de verktyg som användaren föredrar att använda. Exempel på områden där SYNECT används är för datahantering inom fordonsindustrin, flygindustrin, industriell automation och medicinsk teknik.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Relaterade produkter: SYNECT

 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • TargetLink

  TargetLink är en mjukvara som genererar produktionskod (C-kod) direkt från den grafiska utvecklingsmiljön i MATLAB®/Simulink®/Stateflow. Att på ett enkelt sätt kunna generera högkvalitativ produktionskod från modeller är ett värdefullt och användbart verktyg inom modellbaserad utveckling eftersom modellerna i ett tidigt skede kan testas och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk
 • TargetLink

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny