TargetLink

TargetLink är en mjukvara som genererar produktionskod (C-kod) direkt från den grafiska utvecklingsmiljön i MATLAB®/Simulink®/Stateflow. Att på ett enkelt sätt kunna generera högkvalitativ produktionskod från modeller är ett värdefullt och användbart verktyg inom modellbaserad utveckling eftersom modellerna i ett tidigt skede kan testas och verifieras.

Koden som genereras från TargetLink är högkvalitativ, optimerad, flexibel och konfigurerbar. Den blir optimerad för målprocessorn och standarder som AUTOSAR stöds. Dessutom kan TargetLink automatiskt generera dokumentation för koden.

Styrkor och fördelar

 • TargetLink används i praktiken – i oräkneliga produktionsprojekt och miljontals fordon
 • Best-in-class-kod – mycket effektiv, mycket konfigurerbar och spårbar
 • Kraftfull programvara för konfiguration med TargetLink Data Dictionary
 • Verifiering med enknappslösning för MIL, SIL & PIL
 • Idealisk för fordonsbranschen och liknande
 • Kraftfulla verktyg från samarbetspartners för modelldesign, validering och verifiering
 • Certifiering för ISO 26262, IEC 61508, och derivat av dessa standarder
 • Arbetsflödesdokumentet för DO-178C / DO-331 tillgängligt

 

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Relaterade produkter: TargetLink

 • Model Examiner (MXAM DRIVE)

  Model Examiner (MXAM DRIVE)® tillhandahåller ett snabbt och tillförlitligt sätt att verifiera modellers överensstämmelse med riktlinjer för Simulink®/Stateflow och TargetLink. Riktlinjerna kan vara allt från etablerade och välkända standarder till implementerade riktlinjer som är specifika för användarens företag. Då egna… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Model Compare

  Model Compare är ett verktyg som kan jämföra två olika modeller, vilket kan användas för att upptäcka förändringar från en tidigare version av modellen. Verktyget fungerar med Simulink®/Stateflow-modeller och även TargetLink-modeller som innehåller extra information inför kodgenereringen. Även mycket stora modeller kan bli jämförda… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SystemDesk

  SystemDesk är ett modellbaserat verktyg för systemarkitektur för utveckling av AUTOSAR-arkitekturer och system för applikationsmjukvara. Systemdesk gör det möjligt att snabbare planera, implementera och integrera komplexa systemarkitekturer i distribuerade mjukvarusystem. SystemDesk kan generera virtuella ECU:er av applikationsmjukvaran, och kan sedan använda de virtuella… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Model Examiner (MXAM DRIVE)
 • Model Compare
 • SystemDesk

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny