VEOS, PC baserad simuleringsplattform

VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller.

Modellintegraring

VEOS stödjer import, hopkoppling och simulering av multipla modeller baserade på Simulink eller Functional Mock-up Interface (FMI). Detta gör det möjligt att koppla ihop flera modeller och simulera dem på samma simuleringsplattform för integrationssimuleringar. Exempel på kod eller modeller som kan kopplas ihop och simuleras på VEOS är Simulink®-modeller, ECU-kod från TargetLink, AUTOSAR Software Components från SystemDesk eller handskriven C-kod.

Realtidsimplementering

En virtuell plattform som VEOS kan integreras väl i modellbaserad utveckling. Till exempel kan modeller som ska testas i Hardware-in-the-loop (HIL) simuleras och förberedas på VEOS utan att ta upp tid i HIL-hårdvaran. Även för en process som Rapid Control Prototyping (RCP) kan VEOS användas för simulering vid de tillfällen då simulering inte behöver ske på den äkta hårdvaran. VEOS kan även ta in stora delar av Basic Software för att testa bland annat busslaster och diagnostik.

Standarder

ControlDesk, AutomationDesk, MotionDesk och andra verktyg som stödjer ASAM standarderna XCP, HIL-API eller XIL-API kan användas för att kontrollera, visualisera och automatisera simuleringar på VEOS.

Ställ en produktfråga Läs mer hos dSPACE

Ställ en produktfråga om:

    Ditt meddelande

    Ditt namn

    Din epost (*)

    Meny