Produktionskod

Automatgenererad produktionskod

Handskriven kod tar oftast lång tid att utveckla och innehåller trots det många fel. Med produktionskodsgeneratorn TargetLink undviks en onödig manuell översättning och koncentrationen kan läggas på väsentligare problem. Automatgenerering av produktionskod innebär att mindre testning i målsystemet krävs, eftersom överensstämmelse med en tidigare verifierad modell erhålls. Med TargetLink genereras produktionskod i C direkt från Simulink®- eller Stateflow®-modellen och simulering av koden sker direkt på PC för verifiering av att skalningseffekter mm. inte påverkar funktionaliteten.

Modellkvalitet

För kontroll av riktlinjer (guideline checkning) av Simulink®- och TargetLink-modeller, finns Model Examiner (MXAM) från dSPACE:s strategiska partner Model Engineering Solutions GmbH (MES). MXAM är marknadsledare för kontroll av riktlinjer (guideline checkning) av Simulink®- och TargetLink-modeller.

Hantera specifikationer

Koden blir aldrig bättre än specifikationen. dSPACE:s strategiska partner BTC Embedded Systems har verktyget Embedded Tester för automatgenerering av testvektorer för strukturell testning och för verifiering av funktionella krav. I ett arbetsflöde enligt ISO 26262, är det inte bara viktigt med verifiering utan också spårbarhet. Med hjälp av BTC:s Embedded Specifier kopplas krav mot test för att på så sätt maskinellt påvisa att resultatet uppfyller kraven.

Mjukvaruarkitektur

Komplexiteten i stora styrsystem är en stor utmaning för biltillverkare och deras leverantörer. När funktioner är utvecklade för en styrenhet (ECU) eller ett nätverk av flera styrenheter så underlättas kommunikationen av formella systemmodeller. För att möta denna utmaning har dSPACE integrerat ett arkitekturverktyg i sin verktygskedja: SystemDesk. Utvecklare som arbetar med SystemDesk kan planera, genomföra och integrera sina komplexa systemarkitekturer och distribuerade styrsystem snabbare än tidigare. Ett stort fokus ligger på AUTOSAR och simuleringsmöjligheter, inte minst av busskommunikation.

Relaterade produkter: Produktionskod

 • TargetLink

  TargetLink är en mjukvara som genererar produktionskod (C-kod) direkt från den grafiska utvecklingsmiljön i MATLAB®/Simulink®/Stateflow. Att på ett enkelt sätt kunna generera högkvalitativ produktionskod från modeller är ett värdefullt och användbart verktyg inom modellbaserad utveckling eftersom modellerna i ett tidigt skede kan testas och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • BTC EmbeddedTester

  BTC EmbeddedTester® är ett verktyg för fullt automatiserad back-to-back-testning mellan Simulink®/TargetLink-modeller och produktionskod. Verktyget har stöd för ISO26262. BTE EmbeddedTester® är baserat på så kallad model checking-teknologi. Denna teknologi garanterar att de kortaste och minsta antalet testfall som täcker de… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • BTC EmbeddedSpecifier

  BTC EmbeddedSpecifier® är ett mjukvaruverktyg som används för att skapa och hantera semi-formella och formella krav av alla sorter. Oformella textbaserade krav kan steg för steg på ett intuitivt sätt transformeras så att en formell specifikation skapas som är läsbar av datorer. Denna… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Model Examiner (MXAM DRIVE)

  Model Examiner (MXAM DRIVE)® tillhandahåller ett snabbt och tillförlitligt sätt att verifiera modellers överensstämmelse med riktlinjer för Simulink®/Stateflow och TargetLink. Riktlinjerna kan vara allt från etablerade och välkända standarder till implementerade riktlinjer som är specifika för användarens företag. Då egna… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SystemDesk

  SystemDesk är ett modellbaserat verktyg för systemarkitektur för utveckling av AUTOSAR-arkitekturer och system för applikationsmjukvara. Systemdesk gör det möjligt att snabbare planera, implementera och integrera komplexa systemarkitekturer i distribuerade mjukvarusystem. SystemDesk kan generera virtuella ECU:er av applikationsmjukvaran, och kan sedan använda de virtuella… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • TargetLink
 • BTC EmbeddedTester
 • BTC EmbeddedSpecifier
 • Model Examiner (MXAM DRIVE)
 • SystemDesk

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Kundcase

  Volvo Cars: Model-Based Development Tool Chain

  För att utveckla styrenheter (ECUer) för automatiska växellådor har Volvo Cars för första gången använt sig av ett modell-baserat utvecklingskoncept för att ta fram växelövergångsstrategier och sammankopplat de följande utvecklingsstegen. Verktygskedjan de utnytttjat består av två viktiga produkter från dSPACE: […]

  Läs mer

  Volvo Technology: Climate Under Control

  Volvo Technology, the center for innovation, research and development in the Volvo Group, has been continuously refining and extending its established Climate Control Module (CCM) over the years. The software is used by several international car, truck and construction equipment […]

  Läs mer
  Meny