Hardware-In-the-Loop Simulering

Hardware-In-the-Loop (HIL) simulering är en systematisk metod för att testa funktioner, systemintegration eller kommunikation i elektroniska styrenheter, ECU:er,  oavsett om det gäller fordon, robotik, flygsystem, automatisering eller medicinsk teknik. Metoden bygger på att så mycket som möjligt av det styrda systemets mekanik, sensorer och ställdon simuleras. När ECU:n styr det simulerade systemet kan man t ex medvetet injicera fel för att testa att ECU diagnostiken fungerar som förväntat.

Hårdvara

HIL hårdvaran går att skala från ett enkelt styrsystem till ett komplext distribuerat system med nätverkande ECU:er. dSPACE:s  HIL-simulatorer finns i alla storlekar från mindre desktop-varianter till stora system med fler 19″-rack för integrationstester av alla fordonets ECU:er, allt för att passa kundens krav.

Typiskt behöver man dock:

 • Realtidsprocessor för simulering, från en-kärniga till flerkärniga multiprocessor system
 • I/O-kort för simulering av sensorer och mätning av ECU-signaler till ställdon
 • I/O-kort för kommunikation
 • Simulering av en fast eller variabel spänningsmatning till ECU:er, inkl strömmätning
 • Elektrisk felinjicering, kortslutning till olika nivåer, kabelbrott, glapp mm

Programvara

Olika typer av programvara behövs, dels beroende på testutrustningen men också på den företagsspecifika testprocessen. Vi erbjuder ett stort utbud av mjukvara för att kontrollera och automatisera testningen.

 • Implementationsmjukvara för modellering, I/O, kompilering mm
 • Experimentverktyg för mätning och kalibrering
 • Verktyg för generering av automatiserade tester
 • Data-, versions- och varianthantering av dels ECU:er men även t ex resultathantering och rapportgenerering

 

Relaterade produkter: Hardware-In-the-Loop Simulering

 • SCALEXIO

  SCALEXIO är den senaste generationen av Hardware-in-the-loop (HIL) simulatorer från dSPACE, och finns i allt från små off-the-shelf-system till stora kundanpassade system. En HIL-simulator som SCALEXIO kan användas för testning i alla tänkbara domäner, och framförallt för testning av ECU:er. Vid HIL-testning av… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ConfigurationDesk

  ConfigurationDesk är ett verktyg för grafisk konfigurering av hårdvaran hos SCALEXIO-system. En HIL-applikation består alltid av minst två separata delar, dels en beteendemodell och dels en I/O modell. Normalt används ett och samma verktyg för att konfigurera både beteende- och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ControlDesk

  ControlDesk är programmvaran som kopplar ihop användaren med realtidssimuleringen. I ControlDesk kan man  enkelt styra, läsa av och ändra parametrar från modeller i Simulink® som simuleras på en realtidsplattform. Detta innebär full kontroll och överblick av modellen när den exekveras… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Automotive Simulation Models (ASM)

  Automotive Simulation Models (ASM) är en stor samling av Simulink®-modeller och tillbehör för simulering av förbränningsmotorer, fordonsdynamik, elektriska komponenter och trafiksituationer. Modellerna är modulärt uppbyggda på ett logiskt sätt, och ingen funktionalitet är dolt av s-funktioner i modellen. Det är… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MotionDesk

  MotionDesk är ett visualiseringsverktyg som ger ut visuell feedback av Hardware-in-the-loop (HIL) simulering i realtid. Verktyget visualiserar simuleringar i virtuella 3-D-omgivningar som noggrant representerar simuleringsscenariona. Exempel på olika simuleringar som kan vara bra att visualisera är olika trafikscenarier som t… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SYNECT

  SYNECT är ett datahanterings- och samarbetsverktyg med särskilt fokus på modellbaserad utveckling och ECU-testning. Verktyget hjälper till med hantering av modeller, signaler, parametrar, tester, testresultat osv. Dessutom hanteras alla beroenden, versioner och varianter, och de underliggande kraven genom hela utvecklingsprocessen. Ett… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Interface (RTI)

  Real-Time Interface (RTI) är ett blockset för Simulink®/Stateflow som ger access till I/O på hårdvarukort. Varje signal i modellen som ska fungera som in- eller utport på hårdvarukortet kopplas till ett block från RTI-biblioteket. RTI fungerar som ett tillägg för… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Real-Time Testing

  Real-Time Testing (RTT) är ett verktyg för att exekvera tester baserade på Pythonscript direkt på realtidsplattformen. Det är möjligt att automatisera testerna, och köra dem synkront med simuleringsmodellen. Eftersom testerna från Real-Time Testing körs direkt på t ex Hardware-in-the-loop (HIL) hårdvaran… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SCALEXIO
 • ConfigurationDesk
 • ControlDesk
 • Automotive Simulation Models (ASM)
 • MotionDesk
 • AutomationDesk
 • SYNECT
 • Real-Time Interface (RTI)
 • Real-Time Testing

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Kundcase

  Scania: A Moving Variety

  För kommerciella fordon är mångfald normen. Scania har ett outsinligt utbud av fordonstyper och modulära fordonskonfigurationer, och deras styrenheter har minst lika många varianter. I deras nya testlabb visar Scania hur dessa system kan valideras med hög trovärdighet. Ladda ned (PDF, […]

  Läs mer

  Volvo 3P: Big on Safety

  I jämförelse med dagens tunga lastbilar kunde den tidigare generationens lastbilar enbart klara av minimala laster utan säkerhetsrisker. Att bibehålla 100% pålitlig och säker drift under körning och lastning är en stor utmaning för bromssystemen, och Volvo 3P förlitar sig […]

  Läs mer

  Scania: ASMs for Complete Truck Electronics Tests

  Svenska tunglastbils- och busstillverkanaren Scania har satt upp ett integrationslabb för att utföra automatiserad testning av nätverkskopplade styrenheter (ECUer). Integrationslabbet är baserad på Hardware-in-The-Loop (HIL) simulatorer och real-tidsbaserade Automotive Simulation Models (ASMer) från dSPACE, och har byggt upp en virtuell […]

  Läs mer
  Meny