Virtuell validering

Utnyttja fördelarna med Virtuell Validering genom att göra simuleringar och testutveckling i ett mycket tidigt skede i en utvecklingsprocess.

Fördelarna med virtuell validering är bland annat:

 • PC-baserad simulering för validering av Virtuella ECU:er, V-ECU.
 • Ingen hårdvara förutom en PC krävs för valideringen.
 • Utveckla och testa HIL-testfall utan tillgång till HIL-hårdvara (Frontloading).
 • Återanvänd en PC-baserad V-ECU i en realtidssimulering i HIL systemet.
 • Integrera V-ECU i en funktionsutvecklingsscenario för att integrera redan utvecklade funktioner.

Integrerad del i utvecklingsprocessen

Genom virtuell validering går det dels att tidigarelägga delar av ett projekts integrationstestning genom simulering och genom att arbeta i en parallell process där de verkliga och de virtuella utvecklingsfaserna interagerar med varandra i tiden.

Vektygskjedja

Med dSPACE:s verktygskjedja finns alla möjligheter att skapa en komplett valideringsprocess. Med SystemDesk genererar man en eller fler V-ECU:er. VEOS används för PC-baserad simulering samt SCALEXIO och MicroAutoBox för realtidssimuleringar.

 

VEOS

Relaterade produkter: Virtuell validering

 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform

  VEOS är en PC-baserad simuleringsplattform för att möjliggöra verifiering och validering av mjukvara tidigt i utvecklingsprocessen. Med VEOS går det att simulera exempelvis funktionsmodeller från Simulink, virtuella ECU:er, Funcional Mock-up Units (FMU) , komunikationsbussar och omvärldsmodeller. Modellintegraring VEOS stödjer import, hopkoppling… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • SystemDesk

  SystemDesk är ett modellbaserat verktyg för systemarkitektur för utveckling av AUTOSAR-arkitekturer och system för applikationsmjukvara. Systemdesk gör det möjligt att snabbare planera, implementera och integrera komplexa systemarkitekturer i distribuerade mjukvarusystem. SystemDesk kan generera virtuella ECU:er av applikationsmjukvaran, och kan sedan använda de virtuella… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • Automotive Simulation Models (ASM)

  Automotive Simulation Models (ASM) är en stor samling av Simulink®-modeller och tillbehör för simulering av förbränningsmotorer, fordonsdynamik, elektriska komponenter och trafiksituationer. Modellerna är modulärt uppbyggda på ett logiskt sätt, och ingen funktionalitet är dolt av s-funktioner i modellen. Det är… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • AutomationDesk

  AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • ModelDesk

  ModelDesk är ett grafiskt gränssnitt för parametrisering av modeller, handhavande av parameterset och simuleringar. Det är möjligt att behandla parameterset för både offline- och onlinesimuleringar, vilket gör det möjligt att använda verktyget i hela verktygskedjan (t ex i både MIL- och… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • MotionDesk

  MotionDesk är ett visualiseringsverktyg som ger ut visuell feedback av Hardware-in-the-loop (HIL) simulering i realtid. Verktyget visualiserar simuleringar i virtuella 3-D-omgivningar som noggrant representerar simuleringsscenariona. Exempel på olika simuleringar som kan vara bra att visualisera är olika trafikscenarier som t… Läs mer

  Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
 • VEOS, PC baserad simuleringsplattform
 • SystemDesk
 • Automotive Simulation Models (ASM)
 • AutomationDesk
 • ModelDesk
 • MotionDesk

Ställ en produktfråga om:

  Ditt meddelande

  Ditt namn

  Din epost (*)

  Meny