AutomationDesk

Kursdeltagarna får lära sig hur man använder de inbyggda biblioteken för att komma åt HIL plattformar så väl som andra relaterade verktyg t ex Felinjeceringsenheter, kalibrerings och diagnostik verktyg, MATLAB® och ControlDesk Next Generation. Deltagarna får även lära sig att skapa egna bibliotek fyllda med egendefinerade teststeg och kompletta testsekvenser. Deltagarna kommer även att få ”hands-on” övningar för att lära sig strukturera projekt och implementera testsekvenser.

Deltagare

 • Ingenjörer som är intresserade av att öka produktiviteten i en befintlig testmiljö genom automatisering
 • Rekommenderade förkunskaper: Erfarenhet av ControlDesk Next Generation

Mål

 • Hur man sätter upp automatiserade tester effektivt
 • Utveckla generell funktionalitet som kan återanvändas
 • Hur man utvecklar testsekvenser effektivt i en offlinemiljö
 • Hur man skapar, strukturerar och genererar Rapporter
 • Manipulera och spela in realtidssignaler
 • Automatisk utvärdering av signaler och efterbehandling av signaler
 • Åtkomst till tredjeparts hård- och mjukvara med AutomationDesk bibliotek
 • Strukturering av tester med de ramverksbibliotek som AutomationDesk tillhandahåller

Tools and Systems

 • AutomationDesk
 • ControlDesk Next Generation

Kursinnehåll

 • Motivering för automatisering av testning
 • Introduktion till AutomationDesk
 • Testexekvering och testresultat
 • Skapa tester med ”Sequence builder”
 • AutomationDesks ramverks- och testbibliotek
 • Åtkomst till dSPACE platformar (XIL API)
 • Utvärdering av signaler
 • Signalbaserad testning
Meny