ControDesk Advanced

Denna kurs på en dag kombineras ofta med kursen ControlDesk Basic för totalt två dagars utbildning. Du lär dig i denna del att använda avancerade funktioner i ControlDesk och grunderna i hur man kan automatisera och anpassa programmet efter ditt behov.

Deltagare

 • Användare som arbetar med kontrolldesign i Rapid Control Prototyping (RCP)
 • Användare som arbetar med Hardware In the Loop-simulering (HIL)
 • Rekommenderade förkunskaper: Kursen ControlDesk Basic eller Real Time Systems.

Mål

 • Hantera olika set av variabler i Data Set Manager
 • Ansluta ControlDesk till olika typer av enheter
 • Använda Buss Manager för att övervaka bussaktivitet
 • Använda Signal Editor för att generera signaler 

Verktyg och System

 • ControlDesk Next Generation

Kursinnehåll

 • Data Set Manager
 • Bussnavigatorn
 • Beräknade variabler
 • Avancerad mätning och inspelning av data
 • Signaleditorn
 • Automatisering av verktyget
 • Kalibrering och diagnostik

ControlDesk

ControlDesk är experimentprogramvara för instrumentering av realtidsapplikationer.

Läs mer

Kurs ControlDesk Basic

I denna kurs lär du dig att hantera ControlDesk så att du enkelt kan se och spela in data från dina experiment.

Läs mer

Kurs dSPACE Real-Time Systems

Introduktionskurs för dSPACE-baserade prototyp- och HIL-system. Här lär du dig alla grunder i RTI och ControlDesk för att komma igång med ditt system.

Läs mer
Meny