ControlDesk Basic

Denna kurs lär dig att komma igång med ControlDesk på ett bra sätt och ger dig alla grunder som du behöver för att arbeta med ett prototyp- eller HIL-system. Efter denna kurs kommer du själv att kunna skapa ett projekt, välja vilka signaler du vill titta på och med vilka instrument. Du kommer att kunna göra mätningar och spela in data för att analysera resultaten. Kursen är på en dag och kombineras ofta med kursen ControlDesk Advanced för totalt två dagars utbildning som ger djupa kunskaper i verktyget.

Deltagare

 • Ingenjörer som arbetar med Rapid Control Prototyping.
 • Ingenjörer eller testare som arbetar med HIL-system.
 • Rekommenderade förkunskaper: Inga

Mål

 • Kunna skapa layouter med instrument ifrån biblioteket
 • Kunna skapa egna instrument
 • Kunna hantera triggers
 • Kunna göra mätningar och hantera data från dessa

Tools and Systems

 • ControlDesk Next Generation

Kursinnehåll

 • Projekthantering i ControlDesk
 • Instrumentering
 • Dataanalys
 • Inspelning av data

Kurs ControlDesk Advanced

I denna kurs får du lära dig avancerade funktioner i ControlDesk samt hur du automatiserar och anpassar verktyget efter dina behov.

Läs mer

ControlDesk

ControlDesk är experimentprogramvara för instrumentering av realtidsapplikationer.

Läs mer
Meny