dSPACE Real-Time Systems

Introduktionskurs för dSPACE-baserade prototyp- och HIL-system

Deltagare

 • Ingenjörer som arbetar med prototyputveckling eller HIL-testning
 • Ingenjörer som precis börjat arbeta med dSPACE prototypsystem eller HIL-utrustning.
 • Rekommenderade förkunskaper: Erfarenhet av MATLAB® och Simulink®

Mål

 • Att kunna sätta upp en miljö med dSPACE hård- och mjukvara
 • Att implementera I/O i Simulink
 • Att bygga real-tidskod med Real Time Interface
 • Ändra parametrar och spela in data med ControlDesk
 • Lära sig avancerad funktionalitet

Verktyg och System

 • Enkärniga dSPACE plattformar
 • MATLAB/Simulink
 • Real-Time Interface
 • ControlDesk

Kursinnehåll

Dag 1 – Grundläggande

 • Hård- respektive mjukvarusetup
 • Introduktion till ControlDesk
 • Plattformshantering med ControlDesk
 • Introduktion till Real-Time Interface
 • Implementation av I/O med Real-Time Interface
 • Projekt och experiment hantering med ControlDesk
 • Instrumenten i ControlDesk

Dag 2 – Avancerad funktionalitet

 • Inspelning av data med ControlDesk Next Generation
 • Använda ControlDesk Next Generation för bus kommunikation
 • ”Multitasking” och interrupt hantering
 • Implementera C-kod via S-funktioner
Meny