Scalexio och ConfigurationDesk

Hardware-in-the-loop (HIL)-simulering möjliggör att testa nya ECU:er och mjukvara i en till stor del virtuell miljö genom hela utvecklingscykeln – utan riktiga fordon eller prototyper. Idén är att ansluta de riktiga ECU-prototyperna till realtidsmodeller av fordonet och dess mekaniska, elektriska eller hydrauliska och elektroniska komponenter. Detta gör det möjligt att systematiskt och fullt automatiserat testa kontrollenheten och det kompletta elektroniska systemet av ett fordon.

Denna kurs använder dSPACE SCALEXIO-teknologi för att visa vilka hårdvarukomponenter som behöver integreras för att anpassa och bygga ut en simulator så att den matchar dina krav. Steg för steg kommer du att lära dig idén bakom HIL-simulering och den potential som det erbjuder. Kursen är två dagar.

Notera: ControlDesk och AutomationDesk är inte inkluderade i denna kurs. Vill du lära dig kraftfulla metoder för att utföra och automatisera tester tillsammans med ECU-diagnostik, felsimulering och automatiskt generade rapporter rekommenderar vi att boka denna kurs tillsammans med en kurs i AutomationDesk och/eller ControlDesk.

Deltagare

 • Ingenjörer som vill arbeta med SCALEXIO-system.
 • Ingenjörer som vill anpassa ett off-the-shelf SCALEXIO system efter sina krav.
 • Krav: Fördel om du har erfarenhet av att använda ControlDesk och MATLAB®/Simulink®

Mål

 • Bli familjär med filosofin bakom SCALEXIO
 • Förstå kraven och möjligheterna med HIL
 • Planera och expandera ett SCALEXIO-system
 • Använda ConfigurationDesk för att beskriva de inkopplade enheterna (ECU, laster), tilldela I/O-funktion och hårdvara samt koppla I/O till en modell
 • Integrera ECUer och simulera fel för att testa diagnostik

Verktyg och system

 • dSPACE SCALEXIO system
 • ConfigurationDesk
 • MATLAB/Simulink
 • ControlDesk

Innehåll i kursen

 • Uppbyggnad av ett SCALEXIO-system
 • Hårdvarukomponenter av ett SCALEXIO-System
 • Planera ett HIL-projekt
 • Konfigurera och anpassa ett SCALEXIO-system
 • Använda ConfigurationDesk för att bygga en applikation till systemet
 • Felsimulering
 • Motorsimulering
 • Exempel på signalgenerering och mätning
 • Introduktion till simulering på flera processorkärnor och flera processorenheter

Kurs ControlDesk Basic

I denna kurs lär du dig att hantera ControlDesk så att du enkelt kan se och spela in data från dina experiment.

Läs mer

Kurs ControlDesk Advanced

I denna kurs får du lära dig avancerade funktioner i ControlDesk samt hur du automatiserar och anpassar verktyget efter dina behov.

Läs mer

Kurs AutomationDesk

Öka produktiviteten i ditt testsystem genom att lära dig hur du enkelt bygger upp automatiserade testsekvenser med AutomationDesk.

Läs mer
Meny