Systemmodellering

SystemDesk är ett verktyg för modellering, integration och simulering av system arkitekturer och distribuerade mjukvarusystem i enlighet med AUTOSAR standarden.
Den här kursen fokuserar på modellering. Kursen introducerar de nödvändiga grunderna inom AUTOSAR standarden för modellering av komponenter och sammansättningar av komponenter. Efter denna introduktion modelleras komponenter och sammansättningar i SystemDesk och TargetLink-kod integreras för komponenterna. Till slut konfigureras ett system och ett system extract exporteras.

Deltagare

 • Systemingenjörer, mjukvaruarkitekter, mjukvaruutvecklare

Mål

 • Få en överblick av AUTOSAR-mallen för SWCer
 • Modellera en SWC med SystemDesk
 • Integrera TargetLink-kod

Verktyg och System

 • SystemDesk Modeling Module

Kursinnehåll

 • Mallen för SWCer i AUTOSAR standarden
 • Modellering av SWCer
 • Integration av implementationer
 • Bygga sammansättningar
 • AUTOSAR import och export
 • Automatiseringsmöjligheter

 

Relaterade kurser

Kurs TargetLink Basic

Lär dig grunderna i TargetLink. TargetLink genererar produktionskvalificerad C-kod direkt från Simulink®/Stateflow®-modeller.

Läs mer
Meny