Systemsimulering

SystemDesk innhåller en funktionalitet för att bygga så kallade virtuella ECUer från ett AUTOSAR system. Simuleringsmiljön VEOS ger möjligheten att koppla ihop virtuella ECUer. Dessa kopplingar mellan virtuela ECUer can simuleras på PC eller på ett utvärderingskort för målsystemet. Vid simulering på PC kan system byggda med SystemDesk valideras utan tillkopplad hårdvara, vilket medför att fel kan upptäckas och åtgärdas tidigare i utvecklingscykeln

Deltagare

 • Systemingenjörer, mjukvaruarkitekter, mjukvaruutvecklare, mjukvarutestare, ECU testare
 • Förkunskaper: Grundläggande kunskap om AUTOSAR och systemmodellering med SystemDesk.

Mål

 • Konfigurera och generera det RTE och BSW som behövs för virtuella ECUer
 • Koppla ihop virtuella ECUer och omgivningsmodeller med VEOS
 • Simulera virtuella ECUer med VEOS
 • Övervaka simuleringen

Verktyg och System

 • SystemDesk V-ECU generation module
 • VEOS
 • ControlDesk

Kursinnehåll

 • Introduktion och översikt av BSW och RTE enligt AUTOSAR
 • Konfigurera BSW och bygga virtuella ECUer med SystemDesk
 • Simulera virtuella ECUer med VEOS
 • Inkludera omgivningsmodeller i simuleringen
 • Interagera med simuleringen

 

Meny