Targetlink basic

Den grundläggande kursen går igenom alla steg för att generera kod till styrenheter med TargetLink. TargetLink genererar produktionskvalificerad C-kod för hel- och flyttalsarkitekturer direkt från Simulink®/Stateflow®-modeller. Kursen går igenom hela arbetsprocessen för att gå från Simulink/Stateflow till en exekverbar applikation samt TargetLinks inställningsmöjligheter.

Deltagare

 • Systemingenjörer, funktions- och mjukvaruutvecklare
 • Rekommenderade förkunskaper: Erfarenhet av ANSI-C programmering, framförallt för produktionsenheter
 • Nödvändiga förkunskaper: Erfarenhet av MATLAB® och Simulink

Mål

 • Få en överblick av TargetLink
 • Överföra en Simulinkmodell till ett målsystem
 • Få en förståelse för de kodgenereringsalternativ som TargetLink har
 • Att kunna anpassa TargetLink till utvecklingsprocessen

Verktyg och System

 • TargetLink Base Suite med simulerings- och optimeringsmoduler

Kursinnehåll

 • TargetLink Blockset
 • Skalning av en modell
 • Implementationsalternativ
 • Kodgenerering
 • Kodintegration
 • Simulering och verifiering av C-kod
 • Generering av dokumentation
 • TargetLink API

Kurs TargetLink Advanced

I denna kurs kan du lära dig avancerade funktioner i TargetLink, som t ex Data Dictionary för modelloberoende datahantering

Läs mer
Meny