Tjänster

Fengco ställer sin kompetens till förfogande i alla delar av ett utvecklingsprojekt, från kravframtagning och design till test och verifiering.

Verktygen från dSPACE och MES är enkla att komma igång med. Om ett projekt är komplext, om unika anpassningar krävs eller det är hård tidspress så kan du lita på Fengcos snabba, kompetenta och tillförlitliga ingenjörs- och konsulttjänster. Fengcos ingenjörer är specialister på dSPACE och MES produkter och ser till att ni snabbt på egen hand kan arbeta i en verktygskedja från dSPACE och MES.

Nyckelfärdiga lösningar

Med över 20 års erfarenhet har vi en stor förståelse för de krav som ställs på miljöer för både testning och utveckling. Fengco kan hjälpa till och integrera och driftsätta både hård och programvara i den slutgiltiga miljön för att få en komplett nyckelfärdig lösning. Som kund är det sedan bara att börja använda utrustningen. För att komma igång snabbt kan vi även ge en anpassad utbildning av systemet.

Mjukvaruutveckling

Fengcos mjukvaruingenjörer är vana att arbeta modellbaserat både vid funktionsutveckling för produktion och omvärldsmodeller för testmiljöer.

Testsystem och testutveckling

Fengco har stor kunskap och lång erfarenhet från testning i utvecklingsprojekt. Fengcos ingenjörer kan fylla kompetensluckor under alla delprocesser i testprocessen.

Start-up Service

Fengco hjälper alla nya kunder att snabbt komma igång med produkter från dSPACE och MES. Vid första köpet så ingår en halv dags on-site närvaro från en av Fengcos erfarna ingenjörer.

Vänligen kontakta Fengco för att diskutera vad vi kan göra för att underlätta för dig.

 

Meny