Testsystem och testutveckling

Fengco har erfarna ingenjörer som kan hjälpa till vi kortare eller längre uppdrag.

Testaktiviteter är en betydande del i utvecklingsprojekt av ECU:er. Idag är det vanligt med kravbaserad testning där testfallens syfte är att påvisa att målsystemet uppfyller de krav som ställts.

I en iterativ utvecklingsmiljö uppdateras kraven kontinuerligt vilket medför att vid varje iteration så måste man utvärdera om ett testfall fortfarande är giltigt, om det måste uppdateras eller om det krävs ett helt nytt testfall. Denna process leder till beroenden mellan versioner för kraven och testfallen.

För testaktiveteterna är kravet statiskt i varje iteration, medan testfallets implementation och genererade resultat kan uppdateras. Dessa beroenden måste hanteras för att underhålla spårbarheten.
Ett testfall definieras av ett set attribut t ex namn, exekveringsmiljö, implementation, resultat, etc. En stor utmaning är att hantera alla dessa beroenden och data.

Fengco kan erbjuda expertis vid utvecklingen av samtliga processer i samband med testautomatisering:

  • Testhantering och exekvering av tester
  • Implementation av testfall
  • Utveckling av generella mallar för testfall samt grund bibliotek
  • Definiera testprocessen och ta fram ett ”proof of concept” för ett testautomatiseringsramverk

Vänligen kontakta Fengco för en djupare diskussion kring behoven.

 

 

Relaterade produkter: Testsystem och testutveckling

  • AutomationDesk

    AutomationDesk att ett grafiskt verktyg som erbjuder en kraftfull och användarvänlig testautomatiseringsmiljö. AutomationDesk användas för att implementera testfall och automatisera testsekvenser för automatiserade dygnet runt tester. En fördel med AutomationDesk är att testutvecklaren inte behöver ha någon djup kunskap om… Läs mer

    Ställ en produktfråga Läs mer om produkten
  • AutomationDesk

Ställ en produktfråga om:

Ditt meddelande

Ditt namn

Din epost (*)

Meny